Linnutee krematoorium

Krematsioon ja sellest tulenev matusekorraldus on maailmas enamlevinud lahkunu ärasaatmise viis. Eestis siiani mitte nii populaarne, kuid aasta aastalt kasvav trend.

Lahkunu ärasaatmine krematsiooni teel (rahvakeeli – urnimatus), on kõige ökoloogilisem matmise viis, võimaldades suurt matusekorralduse paindlikkust.

Eestis on palju häid matuseteenuste ettevõtteid kuid sisuliselt ainult üks krematooriumiettevõte. Aastaid on
krematsiooniteenust, selle sisu ja hinda, kujundanud üks ettevõte, kes olles samaaegselt ka matusekorraldaja, omab konkurentsieelist kõigi krematooriumit mitteomavate matusekorraldajate ees.

OÜ Linnutee Cremo on asutatud osutamaks krematsiooniteenust kõigile krematooriumit mitteomavatele matusekorraldajatele ja kõigile, kes soovivad oma lähedase väärikat ärasaatmist korraldada ise.

Krematooriumile sobiliku, vaikse ja looduskauni, koha leidsime Vanaküla külas Martna vallas Läänemaal. Kinnistul asunud endise lagunenud hoone ehitasime ümber kaasaegseks multikrematooriumihooneks. Hoones on kaks, üksteisest eraldatud ja eraldi toimivat, osakonda. Suurem osakond on lahkunud inimeste tuhastamiseks ja väiksem lemmikloomade tuhastamiseks (www.lemmikloomadekrematoorium.ee). Krematooriumis on Eesti kõige kaasaegsem krematsioonitehnika ja külmkambrid, mis tagavad lahkunu väärika hoidmise ja tuhastamise.

Ettevõte ise matusekorraldusega ei tegele. Osutame teenust kõigile matusekorraldajatele ja üksikisikutele kõikjal Eestis.